FysioSport

Weet wat u beweegt!

Individuele gezondheidsbevorderende bewegingsprogramma’s onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Waar staat FysioSport voor?

FysioSport is een landelijk concept van individuele preventieve bewegingsprogramma’s, gericht op het bevorderen en onderhouden van de gezondheid en de fitheid.
FysioSport staat voor:

– een individuele benadering ( u traint in een kleine groep)
– gebaseerd op een intake gesprek en een gezondheidstest
– de bewegingsprogramma’s worden samengesteld door een fysiotherapeut
– in uw eigen tempo
– onder continue begeleiding van een fysiotherapeut die het programma bijstelt, naarmate uw prestaties vorderen.

Voor wie is FysioSport?

Nederlanders bewegen te weinig. Dertig procent van de bevolking is inactief en dat vormt het grootste gezondheidsprobleem in Nederland. FysioSport helpt om dit probleem te verminderen en daarom is FysioSport bedoeld voor alle mensen die graag onder deskundige begeleiding willen trainen met een minimaal risico op blessures. Wij denken aan:

– gezonde mensen met een specifieke vraagstelling
– mensen met klachten
– chronisch zieken en minder validen
– ouderen
– werknemers van bedrijven
– (top)sporters

Kortom voor iedereen die op een veilige en verantwoorde wijze wil bewegen.

Wat houdt FysioSport in?

– Individuele aandacht

Er wordt getraind in kleine groepen waardoor er ruim aandacht gegeven kan worden aan ieder individu. Iedere deelnemer traint binnen de groep volgens een voor hem/haar opgesteld specifiek bewegingsprogramma.

– Intakegesprek en gezondheidstest

Voor de training vindt er eerst een intake gesprek plaats. Gekeken wordt naar de voorgeschiedenis van eventuele klachten en de doelstellingen die bereikt willen worden door middel van FysioSport. Tevens wordt er een gezondheidstest uitgevoerd, waarbij o.a. de bloeddruk, de conditie, het vetpercentage, de longfunctie, de lenigheid en de spierkracht worden gemeten.

– Uw eigen trainingsprogramma

Vanuit de fysiotherapeutische achtergrond onderscheiden we ons door adviezen te geven over het juiste gebruik van het houdings- en bewegingsapparaat. Ieder individu zit anders in elkaar en stelt dus verschillende eisen aan het bewegingsprogramma, kortom: maatwerk.

– Verantwoord sporten

Afhankelijk van de doelstelling van de individuele sporter worden er in het bewegingsprogramma specifieke accenten gelegd. Rekening houdend met eventuele stoornissen en/of beperkingen van het houdings- en bewegingsapparaat. Indien nodig wordt er met een hartslagmeter getraind.

– Continue begeleiding

Na de intake wordt er een juist en verantwoord trainingsniveau vastgesteld. Tijdens de trainingen wordt de uitvoering hiervan continu gecontroleerd en mogelijk bijgesteld/aangepast.

– Ook medische indicatie

FysioSport is voor mensen zonder klachten, maar ook bij uitstek geschikt voor mensen die om welke reden dan ook extra (medische) begeleiding nodig hebben. Wij houden terdege rekening met uw voorgeschiedenis. Indien noodzakelijk overleggen we met uw huisarts of specialist.

SeniorenFitness

In samenwerking met de gemeente Koggenland zijn wij gestart met SeniorenFitness. Fitness is namelijk voor jong en oud.